Metallslöjdsläraren som gav sina elever elektriska stötar

Hans-Göran berättar om en lärare med diverse egenheter.