Från sent 1800-tal till folkhem

1895 bodde mer än 2/3 av stockholmarna i ett rum och kök, eller bara kök (“spisrum”), ofta med inneboende. Ännu 1930 var våra bostäder de näst minsta i Europa –  bara Helsingfors var värre. Både hyror och arbetslöshet var höga, och 1933 presenterades ett krisprogram, som särskilt satsade på bättre bostäder. Men stockholmarna var tveksamma till att flytta ända ut till Hammarby. Fortsätt läsa Från sent 1800-tal till folkhem