När du-reformen kom till Nytorp

All vår början bliver svår…